İLETİŞİM

TEMA

GÖÇ: Mekan-Aidiyet İster ‘gönüllü’ olsun ister ‘zorunlu’, göç, bir yer değiştirmedir. Yaşadığımız coğrafyanın insanlık tarihindeki birçok göçlere yakından tanıklık etmiş olması, bu toprakların medeniyetler beşiği adıyla anılmasını sağlamıştır. Günümüzde göçün, doğal nedenlerin dışında insan faktörü ile artması dikkat çekicidir ve toplumları, kültürleri, coğrafyaları etkilemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu konu sanat ve tasarımın da ilgi alanındadır. Yaşam deneyimlerimizden hareketle yerleşiklik ve göçebelik kavramlarına nasıl bakıyoruz? Kültürlerin birbiriyle karşılaşması ve etkileşimi bilimle birlikte sanat ve tasarımı nasıl etkiler? Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak "Göç" kavramını, zaman, mekân ve aidiyet olgularını merkeze alarak irdeleme olanağı bulacağımız bir kongre düzenliyoruz. Amacımız, yaşantımızı dönüştüren göç kavramını sanat, tasarım ve bilimsel açıdan tartışmak, var olan tartışmalara yeni bakış açıları getirmek; daha çok insanı düşünmeye yönlendirmek ve bu tartışmalardan yeni fikirler geliştirmek için zemin hazırlamak. Bu zemini politik söylemlerin üzerinde özgür ve cesaretlendirici bir boyutta oluşturarak; göç kavramının sanat, tasarım ve bilimle ilişkilerine akademisyen ve araştırmacıların dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Bildiriler, makaleler, sergiler ile sanat, tasarım ve bilimle ilişkili herkesi bir araya getiriyoruz. Kongreler bilgi üretildiği ve paylaşıldığı ortamlardır. Bu ortam hem sanatçılar, tasarımcılar ve bilim insanları, hem de öğrenciler açısından heyecan verici öğrenme süreçleridir. Katılımcıların değerli katkıları ile gerçekleşecek bu sanatsal ve bilimsel etkinlik, göç olgusuna, mekân ve aidiyet eksenlerinde güncel bakış açılarını yakalama fırsatıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak; kongre çerçevesinde sözü olan herkese ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıda bulunuyoruz.